Phím tắt trong Powerpoint

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT

Mục lục

Trong bất kì một phần mềm máy tính nào chúng ta đều có các công cụ hay những lệnh được gán cùng với các phim tắt hay tổ hợp phím tắt.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Phím tắt giúp tăng năng suất và tốc độ khi làm việc với các chương trình máy tính. Hãy tìm hiểu các phím tắt trong bài viết dưới đây để giúp tăng tốc độ làm việc của bạn với PowerPoint nhé.

Đôi nét về Microsoft PowerPoint

PowerPoint một phần mềm trình chiếu được phát triển bởi Microsoft và ra mắt chính thức vào ngày 22/5/1990 (Wikipedia).

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Trải qua 3 thập kỷ phát triển PowerPoint đã và đang là biểu tượng của các phần mềm thuyết trình. Giờ đây PowerPoint có thể làm được rất nhiều công việc chứ không chỉ đơn thuần là một phần mềm thuyết trình.

Với việc càng ngày có thêm những công cụ được cập nhập và tích hợp vào PowerPoint; giờ đây PowerPoint đã trở thành một phần mềm đồ họa giúp người dùng sử dụng trong nhiều trường hợp.

Các ứng dụng của PowerPoint:

 • Thiết kế bài giảng
 • Thiết kế ấn phẩm đồ họa: banner, poster, cv, brochure, ….
 • Thiết kế gameshow tương tác
 • Làm báo cáo số liệu thống kê, dashboard
 • Làm clip ngắn, video đồ họa chuyển động – Motion graphic.
PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS
 • Vẽ, minh họa thông tin, tạo infographic

Đọc thêm: “Infographic trong việc minh họa thông tin”.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Phím tắt – Shortcut keys

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Phím Shift

Phím Shift trong PowerPoint sẽ giữ cho các đối tượng hay vật thể trong bài thuyết trình của bạn được cân bằng

 • Giữ phím Shift trong PowerPoint giúp bạn vẽ những hình khối (shape) theo tỉ lệ cân bằng. Ví dụ: trong PowerPoint khi bạn vẽ hình tròn và giữ phím shift cùng lúc bạn sẽ có một hình tròn hoàn hảo. Còn khi nhả phím shift và kéo thả chuột bạn sẽ được hình oval hoặc hình eclipse.
 • Phím Shift cũng giúp bạn có được một đường thẳng hoàn hảo, đường ngang, chéo hay 45 độ.
 • Giữ phím Shift khi kéo thả hình ảnh sẽ đảm bảo đối tượng của bạn chỉ di chuyển qua trục ngang hoặc trục dọc.
 • Nếu bạn cần xoay một đối tượng, nhấn giữ phím shift sẽ giúp bạn xoay đối tượng với góc chuẩn 15 độ.

1. Move on a straight axis – Di chuyển vật thể trên một trục thẳng

Phím tắt Windows: SHIFT + kéo thả chuột trái.

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

2. Keep aspect when resizing – Giữ nguyên tỉ lệ khi thay đổi kích thước

Phím tắt Windows:  SHIFT + kéo thả chuột trái.

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

3. Rotate by 15° increments – Xoay theo một góc 15 °

Phím tắt Windows: SHIFT + kéo thả chuột trái.

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

4. Multiple object select – Chọn nhiều vật thể

Phím tắt Windows: SHIFT + kéo thả chuột trái.

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

5. Run slideshow from current slide – Trình chiếu từ trang trình bày hiện tại

Phím tắt Windows: 

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + SHIFT + RETURN (ENTER).

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

6. Change type casing – Thay đổi chữ in hoa viết thường

Phím tắt Windows: SHIFT + F3.

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Phím Ctrl

Đối với hầu hết người sử dụng máy tính phím Ctrl đã rất quen thuộc. Lệnh copy/paste: Ctrl + C, Ctrl + V và cut: Ctrl + X xuất hiện trên mọi nền tảng từ web, hệ điều hành di động (android, IOS), các hệ điều hành máy tính (Windows, MacOS, Linux) hay các phần mềm.

 • Trong PowerPoint, lệnh copy trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn có thể nhấn giữ phím shift rồi kéo thả vật thể để sao chép vật thể nhanh chóng. 
 • Bạn có thế nhấn Shift + Ctrl để copy vật thể thẳng hàng theo phương dọc hoặc ngang. 
 • Để tăng giảm cỡ chữ (Text) bạn nhấn Phím Ctrl + ] hoặc Ctrl + [

1. Undo – Trở lại thao tác trước 

Phím tắt Windows: Ctrl + Z

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + Z.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

2. Redo – Trở lại thao tác sau

Phím tắt Windows: Ctrl + Y

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + Y.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

3. Cut – Cắt 

Phím tắt Windows: Ctrl+ X

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + X.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

4. Copy – Sao chép

Phím tắt Windows: Ctrl + C

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + C.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

5. Paste – Dán

Phím tắt Windows: Ctrl + V

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + V.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

6. Paste special – Dán đặc biệt

Phím tắt Windows: Ctrl + Alt + V

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + Ctrl + V.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

7. Duplicate object – Nhân đôi vật thể

Phím tắt Windows: Ctrl + kéo thả chuột trái.

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + kéo thả chuột trái.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

8. Multiple object select – Chọn nhiều vật thể

Phím tắt Windows: Ctrl or SHIFT + nhấp chuột trái.

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) or SHIFT + nhấp chuột trái.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

9. Select all – Chọn tất cả

Phím tắt Windows: Ctrl + A

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + A.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

10. Group – Nhóm

Phím tắt Windows: Chọn các vật thể + Ctrl + G

Phím tắt MacOS: Chọn các vật thể + COMMAND(⌘) + G.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

11. Ungroup – Bỏ nhóm

Phím tắt Windows: Chọn nhóm + Ctrl + Shift + G

Phím tắt MacOS: Chọn nhóm + COMMAND(⌘) + SHIFT + G.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

12. Find and replace text – Tìm và thay thế văn bản

Phím tắt Windows: Ctrl + H / Ctrl + F.

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘)/Ctrl + H/F.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

13. Add new slide – Thêm trang trình bày mới

Phím tắt Windows: Ctrl + M

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + M

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

14. Duplicate slide – Nhân đôi trang trình chiếu

Phím tắt Windows: Ctrl + D

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + D.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

15. Quit PowerPoint – Thoát khỏi PowerPoint

Phím tắt Windows: Ctrl + Q

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + Q.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

16. Open – Mở một tệp

Phím tắt Windows: Ctrl + O

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + O.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

17. Print – In 

Phím tắt Windows: Ctrl + P

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + P.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

18. Save – Lưu

Phím tắt Windows: Ctrl + S

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + S.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

19. New file – Mở tệp mới

Phím tắt Windows: Ctrl + N

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + N.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

20. Delete – Xóa

Phím tắt Windows: Ctrl + X

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + X.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

21. Insert hyperlink – Chèn siêu liên kết

Phím tắt Windows: Ctrl + K

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + K.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Enter

1. New slide – Tạo trang trình bày mới

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

Phím tắt Windows: 

Chú ý: Không thể tạo slide mới nếu bạn không click vào khay slide bên trái màn hình

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

2. Jump to specific slide (slideshow mode) – Nhảy đến trang cần trình chiếu ( trong chế độ trình bày)

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

Phím tắt Windows: 

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Tổng hợp phím Ctrl + Shift

1. Copy style formatting – Sao chép định dạng

Phím tắt Windows: Ctrl + Shift + C

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + SHIFT + C.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

2. Paste style formatting – Dán định dạng

Phím tắt Windows: Ctrl + Shift + V

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + SHIFT + V.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

3. Animation painter – Dán chuyển động

Phím tắt Windows: Alt + SHIFT + V + C

Phím tắt MacOS: Alt + SHIFT + V + C.

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Các phím tắt khác

1. Nudge move – Di chuyển vật thể

Phím tắt Windows: 

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

2. Cycle through layers/objects – Chọn từng lớp vật thể

Phím tắt MacOS: Tương tự Windows

Phím tắt Windows: 

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

3. Run slideshow – Trình chiếu từ trang đầu tiên

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + SHIFT + RETURN.

Phím tắt Windows: 

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

4. Run slideshow from current slide – Trình chiếu từ trang hiện tại

Phím tắt MacOS: COMMAND(⌘) + RETURN.

Phím tắt Windows: 

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

5. VBA – Trình VBA trong PowerPoint

Phím tắt MacOS: Option + F11.

Phím tắt Windows: 


Tham khảo thêm tại BrightCarbon

Tổng kết

Các phím tắt sẽ giúp bạn bỏ những thao tác thừa, những cú click chuột cho các thao tác tìm kiếm phức tạp từ đó tăng tốc độ và hiệu quả làm việc của bạn không chỉ trong phần mềm PowerPoint mà còn trong bất kì chương trình máy tính nào.

Đọc thêm PowerPoint: ” PowerPoint VBA”

PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS
"Khi PowerPoint bật lên Jovis xuất hiện"
PHÍM TẮT TRONG POWERPOINT - POWERPOINT KEYBOARD SHORTCUTS

Hãy tham gia ngay khóa học PowerPoint Motion Graphic của Jovis để khám phát ra những điều thú vị của phần mềm này và áp dụng vào công việc của bạn nhé. 

Hãy đến với bóng đèn vàng Jovis ngay hôm nay.

Share this post

There are no comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart